Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Mazowszanach

Mazowszany 6, 26-624 Kowala

PRZYPOMINAMY!

Szanowni Rodzice Pięciolatków:

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Mazowszanach zwraca się z apelem o niezwłoczne zgłaszanie się do szkoły w celu zapisu swoich dzieci. Przypomina się, że dzieci urodzone w roku 2009 są objęte ustawowym obowiązkiem wychowania przedszkolnego od najbliższego roku szkolnego.

Wychowawcy oddziałów przedszkolnych zapraszają dzieci  i rodziców na Dzień Otwarty – 24.04.2014 r.  o godz. 1030.

Zwracamy się również do rodziców sześcio – i siedmiolatków:

W roku szkolnym 2014/2015 do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci:

1) urodzone w 2007 r.,

2) urodzone w okresie od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r.

3) na wniosek rodziców może zostać przyjęte dziecko urodzone w okresie od dnia 1 lipca 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.

Zainteresowanych rodziców zapraszamy do sekretariatu szkoły oraz na naszą stronę internetową, gdzie znajdują się wszystkie informacje n/t rekrutacji w roku szkolnym 2014/2015.

Nadchodzące imprezy

10.03.14 r. – 10.04.14 r.

Zbiórka makulatury (w świetlicy szkolnej)

10.04.14 r.

KLIO 2014 – konkurs wiedzy o mitologii greckiej

Trwa:

zbiórka zużytych baterii (szczegóły poniżej)

Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej

PSP w Mazowszanach w piątek 28 marca była gospodarzem turnieju mini piłki nożnej chłopców na szczeblu gminy. Zawody odbyły się w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Na boisku „Orlik” rywalizowały reprezentacje z wszystkich pięciu szkół podstawowych gminy Kowala. Zwycięzcą turnieju okazali się przedstawiciele PSP z Młodocina. Kolejne miejsca zajęli:  2. PSP Kowala, 3. PSP Mazowszany, 4. PSP Kończyce, 5. PSP Bardzice. Gratulujemy zwycięzcom i życzymy sukcesu w dalszych etapach rywalizacji.

Sprawdzian klas VI-tych oraz próbny sprawdzian klas V-tych

Tegoroczny sprawdzian klas szóstych to ostatni egzamin odbywający się według dotychczasowej formuły. Po prawej stronie znajduje się dział dla szóstoklasistów, którzy chcieliby spróbować swoich sił w rozwiązywaniu arkuszy z poprzednich lat. Są tam również rozwiązania zadań.

Próbny sprawdzian klas V-tych odbywać się będzie już według nowych zasad. Podstawową zmianą jest pisanie egzaminu w dwóch etapach.

  • pierwsza część (matematyczno-polonistyczna) o godz. 8:30 – 80 minut
  • przerwa – 15 minut
  • druga część (j. angielski) – 45 minut

Zmianie uległa również punktacja. Dotychczas uczeń mógł otrzymać z egzaminu 40 punktów. Teraz ilość punktów możliwych do uzyskania nie będzie stała. Wynik podawany będzie w procentach. Osobno z I części (średnia z języka polskiego i matematyki) i II – języka angielskiego.

Pozostałe zmiany dotyczące przebiegu sprawdzianu można prześledzić pod tym adresem.

FOX 2014

Jak co roku tak i w tym uczniowie klas IV, V i VI przystąpili do Ogólnopolskiego Konkursu z Języka Angielskiego FOX przygotowywanego pod patronatem Instytutu Anglistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Uczniowie klas IV mieli do rozwiązania 15 zadań językowych, a uczniowie klas V i VI – 30. Poziom tego konkursu jest bardzo wysoki, także tym bardziej cieszy nas fakt, iż zgłosiło się do niego aż 34 uczniów. Oprócz zadań leksykalnych i gramatycznych uczniowie musieli także wykazać się znajomością treści książki w języku angielskim, co dodatkowo potęgowało trudność.

Wyniki za kilka miesięcy. Wszystkim życzymy wspaniałych rezultatów i zapraszamy do kolejnej edycji za rok !!!

Spotkanie z misjonarzem

W dniu 03.03.2014. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w spotkaniu z ks. Romanem Rusinkiem SAC- misjonarzem z Rwandy. Ksiądz w bardzo interesujący i obrazowy sposób opowiadał o tym jak wygląda życie małych mieszkańców w tym bardzo biednym afrykańskim kraju. W czym jest podobne, a w czym różni się od życia dzieci w Polsce. Zaprezentował   różne przedmioty codziennego użytku (tabliczka do pisania, piłka z liści bambusa, buty z opon samochodowych, mata służąca za posłanie). Obejrzeliśmy także ciekawy film o życiu dzieci w Rwandzie. Misjonarz uświadomił nam wszystkim jak bardzo nędza i głód są w tym kraju powszechne. W Rwandzie jest wiele tysięcy sierot, którymi opiekują się misjonarze i misjonarki. Jednak nie dla wszystkich są miejsca w sierocińcach. W rodzinach , które są bardzo biedne, dzieci nawet małe muszą pracować aby przeżyć. Te osierocone dzieci potrzebują domu, jedzenia, podstawowej pomocy medycznej, możliwości nauki. Nasze dzieci wszystko to mają, dlatego też z wielkim przejęciem i zainteresowaniem uczestniczyły w tym spotkaniu. „Dzieci Rwandy” bez pomocy misjonarzy i naszej nie są w stanie podołać tym trudnościom. Po tym spotkaniu zrozumieliśmy, że możemy dla nich tak wiele zrobić. Zachęcamy do włączenia się w akcję niesienia pomocy konkretnemu –znanemu z imienia i nazwiska dziecku, żyjącemu w kraju misyjnym. Szczegółowe informacje na temat  „Pallotyńskiej Adopcji Serca” znajdują się na stronie internetowej: www.sekretariat-misyjny.pl

Podaruj 1% – Szymon Sieczka

Pomóż Szymonowi spełnić marzenia przekazując 1% podatku.
Nazwa OPP: Fundacja “Zdążyć z pomocą”
Nr KRS: 0000037904
W rubryce “Informacje uzupełniające – cel szczegółowy 1%” podaj:
2778 – Sieczka Szymon
Wpłaty gotówkowe:
Fundacja “Zdążyć z pomocą” ul. Łomiańska 5,
01-685 Warszawa
Nr konta: 15 1060 0076 0000 3310 0018 2615
tytułem: 2778- Sieczka Szymon – darowizna na pomoc i ochronę zdrowia
http://dzieciom.pl/podopieczni/2778
Szymon cierpi na dziecięce porażenie mózgowe, ma napady padaczki i inne dolegliwości. Nie mówi. Mimo tych cierpień, jest pogodnym dzieckiem. Leczenie i rehabilitacja są kosztowne i długotrwałe. To od nich zależy jakość życia Szymonka. Twój 1% może znacznie wpłynąć na poprawę jego życia. Pomóż!

Pomóż Szymonowi spełnić marzenia przekazując 1% podatku.Nazwa OPP: Fundacja “Zdążyć z pomocą”Nr KRS: 0000037904W rubryce “Informacje uzupełniające – cel szczegółowy 1%” podaj:2778 – Sieczka Szymon
Wpłaty gotówkowe:Fundacja “Zdążyć z pomocą” ul. Łomiańska 5,01-685 WarszawaNr konta: 15 1060 0076 0000 3310 0018 2615tytułem: 2778- Sieczka Szymon – darowizna na pomoc i ochronę zdrowiahttp://dzieciom.pl/podopieczni/2778Szymon cierpi na dziecięce porażenie mózgowe, ma napady padaczki i inne dolegliwości. Nie mówi. Mimo tych cierpień, jest pogodnym dzieckiem. Leczenie i rehabilitacja są kosztowne i długotrwałe. To od nich zależy jakość życia Szymonka. Twój 1% może znacznie wpłynąć na poprawę jego życia. Pomóż!

Podaruj 1% Rafał Bukalski

Rafał Bukalski jest 15 – letnim chłopcem, który wraz z rodzicami i młodszym rodzeństwem mieszka w miejscowości Maliszów. U chłopca po urodzeniu zdiagnozowano dziecięce porażenie mózgowe ze spastycznością czterokończynową głęboką. Dodatkowo Rafałek cierpi na ataki epilepsji – padaczki. Niepełnosprawność Rafała, całkowicie ogranicza jego samodzielną egzystencję, czyniąc go uzależnionym od przychylności drugiego człowieka. Potrzebuje on pomocy na każdym kroku. Cały czas wymaga stałej rehabilitacji  i sprzętu rehabilitacyjnego.

Bardzo prosimy o przekazanie 1% na rzecz Fundacji „ Dorośli Dzieciom”, której podopiecznym jest nasz uczeń:

KRS 0000243743 ( z dopiskiem Rafał Bukalski)

Zbiórka zużytych baterii trwa!

Od kilku tygodni trwa zbiórka zużytych baterii w naszej szkole zainicjowana przez jednego z kreatywnych rodziców, który podsunął pomysł na to ekologiczne przedsięwzięcie. Jeśli macie zużyte baterie w swoich – nie wyrzucajcie ich! Zawierają bowiem toksyczne, szkodliwe substancje, które powinny być poddane utylizacji. Przynoście je do szkoły! Akcją kieruje p. Marzena Faryna – opiekun Samorządu Uczniowskiego. Baterie możecie składować w specjalnie oznaczonym pudełku w świetlicy szkolnej lub zostawiać w specjalnej papierowej kopercie w każdej sali lekcyjnej. Za każdą ilość baterii przyznajemy punkty dodatnie !

« Starsze wiadomości