Sprawdzian klas VI-tych oraz próbny sprawdzian klas V-tych

Tegoroczny sprawdzian klas szóstych to ostatni egzamin odbywający się według dotychczasowej formuły. Po prawej stronie znajduje się dział dla szóstoklasistów, którzy chcieliby spróbować swoich sił w rozwiązywaniu arkuszy z poprzednich lat. Są tam również rozwiązania zadań.

Próbny sprawdzian klas V-tych odbywać się będzie już według nowych zasad. Podstawową zmianą jest pisanie egzaminu w dwóch etapach.

  • pierwsza część (matematyczno-polonistyczna) o godz. 8:30 – 80 minut
  • przerwa – 15 minut
  • druga część (j. angielski) – 45 minut

Zmianie uległa również punktacja. Dotychczas uczeń mógł otrzymać z egzaminu 40 punktów. Teraz ilość punktów możliwych do uzyskania nie będzie stała. Wynik podawany będzie w procentach. Osobno z I części (średnia z języka polskiego i matematyki) i II – języka angielskiego.

Pozostałe zmiany dotyczące przebiegu sprawdzianu można prześledzić pod tym adresem.