„NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ”- PROGRAM EDUKACJI ANTYTYTONIOWEJ

????????????????????????????????

W roku szkolnym 2017/2018 w klasach 1-3 realizowany był program edukacji antytytoniowej „Nie pal przy mnie, proszę” we współpracy z Państwową Inspekcją Sanitarną.

Program miał charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ukierunkowany był na wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy.

Uczniowie chętnie uczestniczyli w zajęciach i podejmowali współpracę w grupie. Zastosowane metody aktywizujące korzystnie wpłynęły na atrakcyjność spotkań, które służyły pogłębieniu wiedzy przez dzieci.Podsumowaniem realizacji programu był szkolny konkurs plastyczny „Nie pal przy mnie, proszę”, w którym udział wzięli chętni uczniowie z klas 1-3. Spośród prac, które wpłynęły jury konkursowe wybrało następujących laureatów:

1 miejsce: Kalina Dusza

2 miejsce: Maja Duchnik

3 miejsce: Amelia Jamka / Natalia Stanisławek

Wyróżnienie: Zuzanna Niezgoda/ Karolina Niezgoda

Wszystkim zwycięzcom gratulujemy!!!

                                                                     Beata Trybulska – szkolny koordynator programu