Wykaz podręczników w roku szkolnym 2017/18

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW W ROKU SZKOLNYM 2017/18

Rok szkolny 2017/2018

Uczniowie klas I-VII Szkoły Podstawowej będą korzystać z podręczników udostępnionych przez szkołę w ramach dotacji celowej na zakup podręczników

(Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (Dz. U. poz. 902)).

Należy zakupić tylko podręczniki do nauki religii.