Samorząd Uczniowski

Opiekunami Samorządu Uczniowskiego w naszej szkole w roku szkolnym 2017/18 są panie: Mirosława Kaplińska, Izabela Tracz.

Samorząd Uczniowski:

Małgorzata Trybusińska – przewodnicząca

Maja Przedwój – Panek – zastępca przewodniczącej

Patrycja Jasińska – skarbnik/sekretarz

 Plan pracy SU